Sant Feliu d'Alella

La parròquia de Sant Feliu d’Alella està situada al peu de la montanya de Font de Sera, resguardada per aquesta i per les que la separen de Tiana y Teià,  i el terme arribava, en altres temps, fins al mar. Dues valls, la Coma Fosca i la Coma Clara, corren paral•leles fins a ajuntar-se davant de Can Lleonard, formant la riera d’Alella que desemboca al mar.
Aquesta situació topogràfica del terme la trobem assenyalada en dues escriptures antigues, l’una de l’any 976 i l’altra de l’any 980. A la primera podem llegir que la finca que es transmet confronta a Ponent “ab lo terme de Alela” (Arxiu Catedral de Barcelona). A la segona es transcriu que Bell va vendre a Adroer, per 20 sous, terra que tenia al dit comtat, a la marina, al terme de Elella, al vilaret anomenat Capeduci (Cabús). En canvi, no trobem cap document fins al 993 que ja parli clarament de la Parròquia d’Alella. Així consta en un document del 17 de setembre de l’any 993. Aquest document és una escriptura d’una permuta de terres, cases, corts y aigua per regar, feta entre un matrimoni anomenat Guillem i Guila i la congregació dels monjos de Sant Cugat del Cenobi del Vallès. Les va adquirir el monestir en concepte d’almoïna. En canvi, el matrimoni va rebre terra situada al lloc anomenat Murtras.
L’església està consagrada al màrtir Sant Feliu i té una planta de creu llatina de clar estil romànic. Aquesta petita església va tenir un primer intent d’eixamplar-la l’any 1389 però no va ser fins el 1454 que es van compra unes cases, propietat de Tomàs Gurri, que estàven a tocar de l’església per tal d’eixamplar-la. L’any 1459 es va col•loca la primera pedra per Francesc Desplà, senyor de la Casa d’Alella, acompanyat del rector Antoni Gener i del vicari Jaume Postell. Van finalitzar les obres el 28 de maig de 1463 i el seu cost es va sufragar per subscripció popular.
Però no va ser aquesta la única ampliació que va tenir la nostra església per que l’any 1610 el Consell General va acordar una nova ampliació que va durar des de l’any 1611 al 1613. En aquesta ampliació es va engrandir l’església del portal antic a l’actual, es van fer quatre capelles, el cimbori i el cor. En el cor es va fer una clau de volta amb pedra de Montjuic.
Només en queda per remarcar la capella del Santíssim i el campanar. Pel que fa a la capella del Santíssim es va construir l’any 1886 a canvi de cedir la parròquia el solar que ocupava l’antiga sagristia i que actualment és el rector Desplà. El primer projecte de la capella del Santíssim va ser dibuixat per l’il•lustre, Antoni Gaudí on trobem la paraula “Sanctus” repetidament, amb la mateixa cal•ligrafia que trobem a les torres de la Sagrada Familia. Per altra banda, el campanar està format per dos cossos ben diferenciats. Un primer i primitiu, que reposa sobre la volta de la capella del Roser i que en el seu exterior conserva uns arquets de estil romànic i sota els quals hi ha els finestrals de les antigues campanes. L’altra part es creu que es va construir en l’ampliació del segle XV. Al cim de la torre del campanar trobem les campanes del rellotge que provenen de la casa del Virrei del Perú, Manuel d’Amat.
Per últim esmentar que l’església va ser cremada a l’any 1936 i encara que el foc no va malmetre les parets del temple, es van destruir els altars, excepte el de la mare de Déu del Roser i van desaparèixer moltes joies.
Si esteu interessats en obtenir més informació o voleu fer una visita al nostre temple, us podeu dirigir a .(JavaScript must be enabled to view this email address) on us podrem concertar una visita guiada o bé aprofitar les visites que s’organitzen cada primer dissabte i diumenge de mes.

Full Dominical

14 de gener ce 2018

El nostre món no el canvien les estructures, sinó les persones; no el canvien els sistemes, sinó la qualitat de les nostres relacions humanes.
llegir més...


7 de gener de 2018

Treballar per la cohesió social és responsabilitat de tots. L’Església voldria assumir aquest repte en el treball concret i diari de les parròquies, escoles i institucions cristianes.
llegir més...


31 de desembre de 2017

Aquest any 2018 la nostra comunitat diocesana té unes tasques a complir, tasques que poden esdevenir propòsits per a l’any que comença.
llegir més...

Salm del dia

Aquí em teniu: «Déu meu, vull fer la vostra voluntat».

Activitats Setmanals

Escolta la glossa dominical en la veu del senyor arquebisbe metropolità de Barcelona.
https://soundcloud.com/esglesiabcn/carta-dominical-arquebisbe-omella-14-gener-2018

Aquesta setmana pregarem:

DIUMENGE 14 DE GENER. 
10h. Juan García Reina
12h. Paco Brutau i Montserrat Ortensi

DILLUNS 15 DE GENER .
9.30h. Maria Parladé Viñas.

DIMARTS 16 DE GENER.
9.30h. Família Montguió i Família Prat.

DISSABTE 20 DE GENER. 19h. José Ramos Carrion i Andrés Ramos Perez.

VIDA CREIXENT
Aquest dimecres, a les 11 del matí, a la Residència Germans Aymar. Tractarem el tema: “Encoratjats davant les dificultats”

CONSELL PARROQUIAL
Previst pel dilluns 22 de gener, a les 9 del vespre.

Inici         Història     Full Parroquial     Grups Parroquials     Galeria     Gaudi     Contacte     Links

www.esglesiadalella.org

Plaça de l'Ajuntament, 13 • 08328 Alella, Barcelona • Telf: 93 555 23 91