Sant Feliu d'Alella

PREPARACIÓ BAPTISMAL

Una mare de família, conjuntament amb el rector preparen els pares i padrins que han demanat batejar els seus fills. La trobada de té lloc un cop al mes, el primer divendres a la tarda, abans de la celebració que es fa en diumenge -dia baptismal per excel·lència-, o excepcionalment per alguns motius familiars, el dissabte a la tarda. La reunió consisteix en una reflexió sobre l’educació cristiana dels infants -els compromisos i responsabilitats- que els pares han d’assumir: ells són els primers catequistes, ells són els primers que han de transmetre la fe als seus fills. Aquesta reflexió es fa tot seguint el ritual de la celebració del baptisme d’infants i s’explica què és el baptisme i el significat dels signes i símbols que conté la celebració.

Inici         Història     Full Parroquial     Grups Parroquials     Galeria     Gaudi     Contacte     Links

www.esglesiadalella.org

Plaça de l'Ajuntament, 13 • 08328 Alella, Barcelona • Telf: 93 555 23 91