Sant Feliu d'Alella

CONSELL PASTORAL PARROQUIAL

A la parròquia, els seguirdors de Jesús celebrem i alimentem la nostra fe cristiana: hi celebrem el Baptisme, la catequesi d’infants i de joves, ens apleguem en assemblea tots els diumenges per celebrar l’eucaristía: per escoltar la Paraula de Déu i celebrar el misteri pasqual de Jesús, la seva mort i la seva triomfant Resurrecció; es preparen les parelle que volen casar-se i es celebra el sagrament del matrimoni, es visiten els malalts i els ancians que no poden anar a les celebracions de l’església, i es prega pels germans difunts.

I en cada comunitat parroquial, es recomana vivament que hi hagi un Consell Pastoral parroquial. I és que les activitats i les tasques parroquials han de ser exercides sempre en equip. El Consell pastoral parroquial es responsabilitza de la golbalitat de la tasca pastoral.

El Consell està presidit pel rector de la parròquia, i en formen part el vicari, un secretari i un representat de cada grup que treballa a la parròquia: Catequesi: iniciant als infants en la fe; Litúrgia: vetllant per les celebracions: Preparació Baptismal: adreçada als pares que volen batejar els seus fills; Càritas:atenent els pobres; Visitadors de malalts: acompanyant els malats i els ancians; Acollidors de promesos:preparant les parelles que es volen casar; Vida Creixent:moviment cristià de jubilats i gent gran; Joves (Grup de Cantaires): animant les celebracions amb els seus cants; Espai Golfes: que restaura i conserva el patrimoni històric de la parròquia; Economia: per la bona administració dels bens materials; Obres: per la conservació i manteniment de l’edifici.
El Consell ha de ser un reflex o imatge de tota la parròquia.

Habitualment es reuneix un cop cada dos mesos i sempre que sigui necessari per alguna circumstància especial. El Consell, assessora i aconsella al rector. En les seves reunions es prenen acords en un clima de col·laboració i comunió. I vetlla per la bona marxa de la comunitat.

Inici         Història     Full Parroquial     Grups Parroquials     Galeria     Gaudi     Contacte     Links

www.esglesiadalella.org

Plaça de l'Ajuntament, 13 • 08328 Alella, Barcelona • Telf: 93 555 23 91