Sant Feliu d'Alella

CONSELL D’ECONOMIA

Està format pel rector i tres persones. És el responsable de l’economia de la parròquia. El consell d’economia gestiona els ingressos i les despeses, i elabora i desenvolupa el pressupost anual. Assumeix la comptabilitat i autoritza els diferents pagaments. Fa també un seguiment de les obres que es porten a terme a la parròquia.

Inici         Història     Full Parroquial     Grups Parroquials     Galeria     Gaudi     Contacte     Links

www.esglesiadalella.org

Plaça de l'Ajuntament, 13 • 08328 Alella, Barcelona • Telf: 93 555 23 91